TARIEVEN

Fysiotherapie € 31,-

Manuele therapie € 45,-

Toeslag aan huis € 15,-

Sportabonnement 5-strippenkaart € 45,-

Deze tarievenlijst kunt u ook inzien in de wachtruimte. Ook uw behandelend fysiotherapeut kan u hierover nader informeren.